رشد و ترقی هر جامعه ای ارتباط مستقیم و بسیار نزدیک با میزان سرمایه گذاری در امر تعلیم و تربیت آن جامعه دارد.  در راستای تحقق آرمانهای والای انقلاب فرهنگی و رشد همه جانبه تعلیم و تربیت و فراگیر شدن آن در نقاط مختلف کشور موجب گردید به منظور افزایش کیفیت آموزشی در مناطق محروم بخصوص شهرستان سراوان، دبیرستانهای وابسته به مجتمع آموزش عالی سراوان در سال تحصیلی 1386 با تأکید خاص جهت آموزش نیروی متعهد و کارآمد برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز کشور در مناطق محروم و ایجاد محیطی مناسب برای شکوفایی استعدادهای دانش آموزان مستعد مناطق محروم در چار چوب اهداف متعالی تعلیم و تربیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس آخرین یافته های علمی با مجوز وزارت آموزش و پرورش تأسیس گردید. 

 اهداف :

 اهتمام ویژه به امر تربیت دانش آموزان در تراز دانش آموزان شاخص در تعهد، ایمان و علاقه به پیشرفت و شکوفائی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران در سایه سار دیدگاههای امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای حفظ الله تعالی.

 ارائه نمونه ای مناسب برای سایر مدارس در ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی.

 فراهم آوردن شرایط مناسب آموزشی و پرورشی برای ادامه تحصیل دانش آموزان مستعد.

ایجاد زمینه تربیت نیروی انسانی مورد نیاز از میان دانش آموزان بومی و منطقه ای