پرداخت شهریه دبیرستان دانشگاه
  پرداخت های آنلاین دبیرستان دانشگاه سراوان

 نام:  *
 نام خانوادگی:
 *
 کدملی:  *
 شماره همراه :
 *
 شهریه دبیرستان دانشگاه:
  پسرانه دخترانه
 
 توضیحات:   شهریه دبیرستان دانشگاه مبلغ 5000000 ریال می باشد.پس از واریز مبلغ جهت تایید با شماره های زیر تماس بگیرید.
  شماره تماس دبیرستان دانشگاه پسرانه  :37643351-054
  شماره تماس دبیرستان دانشگاه دخترانه :37643381-054
 
مبلغ قابل پرداخت:   ریال می باشد.